Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp

Làm cho ai cũng hiểu rõ sự tiến bộ của Hiến pháp năm 2013 (18/12/2015 15:52)

Hiến pháp năm 2013 được thông qua tại kỳ họp thứ sáu-Quốc hội khóa XIII gồm 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992) có hiệu lực từ ngày 1-1-2014...Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam (17/12/2015 15:41)

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Kỳ họp thứ 6 (Quốc hội khóa XIII) xem xét thông qua đã được chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung cả về bố cục, kỹ thuật lập hiến và nội dung trong tất cả các chương, điều...Vị trí, chức năng của Chính phủ trong Hiến pháp năm 2013 (4/12/2015 14:50)

Ngay trong bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta - Hiến pháp năm 1946 - để thực hiện chính quyền mạnh mẽ, sáng suốt của Nhân dân và thể hiện tính thống nhất của quyền lực nhà nước...Vị trí, chức năng của Quốc hội trong Hiến pháp năm 2013 (20/11/2015 18:01)

Trong Hiến pháp năm 2013, về vị trí, Quốc hội vẫn được quy định là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như Hiến pháp năm 1992...

Các tin khác:
Quyền hành pháp theo Hiến pháp năm 2013: Một số phân tích và bình luận  (4/11/2015)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46778994