Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thu hồi mã số LAS-XD và hủy bỏ GCN đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Ngày 21 tháng 02 năm 2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-BXD về việc thu hồi mã số LAS-XD và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng,

Ngày 21 tháng 02 năm 2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-BXD về việc thu hồi mã số LAS-XD và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thông tin cụ thể như sau:

-        Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn, thiết kế và xây dựng Thăng Long.

-        Địa chỉ của tổ chức: Số 20, đường Trung Tựu, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

-        Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và Kiểm định chất lượng công trình.

-        Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 5, Ngõ 107/32 Thúy Lĩnh, tổ 28, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

-        Mã số đã được cấp: LAS-XD 266

-        Giấy chứng nhận đã được cấp: Số 1332/GCN-BXD ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thực hiện chức năng Quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố. Ban Quản lý thông tin đến các đơn vị về việc chấm dứt hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng nêu trên, để chủ động trong việc lựa chọn đơn vị thí nghiệm, quản lý chất lượng công trình xây dựng và giải quyết các thỏa thuận giữa các bên liên quan (nếu có) theo quy định pháp luật./. 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46805663