Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xây dựng Xây dựng

Cấp Giấy phép xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2014 (30/6/2014 16:11)

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 41 giấy phép xây dựng...


Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 41 giấy phép xây dựng cho các dự án đầu tư vào các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 12 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (04 dự án đầu tư xây dựng mới, 08 dự án mở rộng) và 29 dự án có vốn đầu tư trong nước (12 dự án đầu tư xây dựng mới và 17 dự án mở rộng).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Quy hoạch(23/5/2014)
Triển khai thực hiện Quyết định số 3620/QĐ-BGTVT ngày 13/11/1013 của Bộ Giao thông Vận Tải(23/1/2014)
Cấp Giấy phép xây dựng trong năm 2013(23/1/2014)
Quy hoạch(30/12/2013)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
44823822