Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xây dựng Xây dựng

Phương pháp mới xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng (1/3/2017 17:39)

Ngày 06/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng...


Ngày 06/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Theo đó, từ ngày 01/4/2017 tùy theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện cụ thể để thực hiện các công tác khảo sát xây dựng của từng công trình, dự án mà dự toán chi phí khảo sát xây dựng được xác định theo 01 trong 02 phương pháp sau:

Xác định theo khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng;

Xác định theo khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát và bảng giá tương ứng (quy định hiện hành là xác định trên cơ sở vận dụng đơn giá khảo sát xây dựng của các công trình tương tự).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2017 và thay thế Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng(10/2/2017)
Hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC)(6/2/2017)
Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025(3/2/2017)
Khánh thành Văn phòng Đảng ủy và Khối đoàn thể Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi(13/1/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
44823768