Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp trong KCX, KCN về Dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi)

Ngày 28/02/2023, Ban Quản lý các KCX và CN TP (Ban Quản lý) phối hợp Hiệp Hội các Doanh nghiệp KCN TP (HBA) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp trong KCX, KCN về Dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi). Hội nghị có sự tham gia của hơn 70 nhà đầu tư tại các KCX, KCN trên địa bàn Thành phố.

 Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) phối hợp Hiệp Hội các Doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố (HBA) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp về Dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi).

 

 

 

Hội nghị có sự tham gia của hơn 70 nhà đầu tư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Tại Hội nghị, Luật sư Nguyễn Thị Huỳnh – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH ATIM đã báo cáo tập trung chủ yếu những điểm mới của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) liên quan đến khu chế xuất, khu công nghiệp như:

- Đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu chế xuất trong quy hoạch sử dụng đất thuộc khu vực hạn chế chuyển mục đích sử dụng dất;

- Bổ sung trường hợp không phải đấu giá bao gồm Đất xây dựng nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp;

- Nhà đầu tư đã được cho thuê đất trả tiền hàng năm được chuyển sang trả tiền thuê đất một lần;

- Trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà đã cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trước ngày 01 tháng 07 năm 2014 thì doanh nghiệp hạ tầng phải nộp tiền cho Nhà nước;

- Quyền của tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê hàng năm, bổ sung 02 quyền: Quyền thế chấp quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; Quyền cho thuê tài sản gắn liền với đất và quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất;

- Quy định về trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong gian chậm tiến độ và tiền thuê tăng thêm chậm nhất 31/12 của năm phát hiện vi phạm; Quá hạn này không nộp tiền thì bị thu hồi; Quá 48 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư mà vẫn chưa hoàn thành dự án: bị thu hồi mà không bồi thường;…

 

 

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp cũng có ý kiến góp ý đối với những điểm mới nêu trên như cần có quy định cụ thể, hướng dẫn rõ ràng đối với quyền thế chấp quyền thuê đất và quyền cho thuê tài sản gắn liền với đất và quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất; Kiến nghị có quy định rõ ràng về tỷ lệ % đất đã bồi thường so với tổng diện tích đất khu công nghiệp để nhà đầu tư được đưa đất vào kinh doanh;…

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46778772