Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thể lệ xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 năm 2023 – Lĩnh vực truyền thông

Căn cứ Kế hoạch số 1418/KH-STTT ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 năm 2023...

Căn cứ Kế hoạch số 1418/KH-STTT ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 năm 2023 – Lĩnh vực truyền thông,

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 1651/STTTT-VP ngày 16 tháng 8 năm 2022 về Thể lệ xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 - năm 2023 - Lĩnh vực truyền thông.

Nay Ban Quản lý thông tin đến các tổ chức, cá nhân được biết và tích cực tham gia, hưởng ứng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 - năm 2023 - Lĩnh vực truyền thông do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Đính kèm Kế hoạch số 1418/KH-STTT và Công văn số 1651/STTTT-VP tại đây.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
44177932