Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Môi trường Môi trường

Tổ chức Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường đối với dự án “Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao và sản xuất An Phúc Nguyên” của Công ty TNHH DRP Inter tại KCN Hiệp Phước (14/11/2022 13:22)

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-BQL ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường...


Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-BQL ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường dự án “Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao và sản xuất An Phúc Nguyên” của Công ty TNHH DRP Inter tại KCN Hiệp Phước. Ngày 09 tháng 11 năm 2022, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) đã tổ chức họp hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường tại trụ sở Ban Quản lý; thành phần tham dự hội đồng có ông Phạm Thanh Trực – Phó Trưởng ban làm Chủ tịch hội đồng, phòng Quản lý môi trường, các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường cùng các đơn vị chuyên môn có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH DRP Inter và đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Công nghệ môi trường Nông Lâm, các thành viên hội đồng đã góp ý nhận xét, đánh giá và thống nhất thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa bổ sung. Chủ đầu tư dự án sẽ chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và nộp lại cho Ban Quản lý để xem xét cấp giấy phép môi trường theo quy định.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông báo tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường trong khu chế xuất, khu công nghiệp(25/10/2022)
Khóa bồi dưỡng về thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và giấy phép, đăng ký môi trường(14/10/2022)
Hội nghị triển khai Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường(4/10/2022)
Khóa đào tạo “Hóa học xanh và Thuê dịch vụ hóa chất” tại Việt Nam.(25/8/2022)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
44750674