Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Lấy ý kiến doanh nghiệp trong KCX, KCN về Dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi)

Nhằm phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của các nhà đầu tư trong KCX, KCN trên địa bàn thành phố tham gia góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).Ban Quản lý đề nghị Tổng giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp đang hoạt động trong KCX, KCN quan tâm có ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

            Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 16 tháng 02 năm 2023, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) phối hợp Hiệp Hội Doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố (HBA) ban hành Kế hoạch số 350/KH-BQL về việc tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp về Dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi).

Nhằm phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của các nhà đầu tư trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời lắng nghe ý kiến của nhà đầu tư hoạt động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cũng như những phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất của nhà đầu tư để tham mưu góp ý bổ sung đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ban Quản lý đề nghị Tổng giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp đang hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp quan tâm có ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cụ thể:

- Hình thức góp ý: góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử). Ý kiến góp ý gửi đến hộp thư điện tử:

+ Ban Quản lý qua hộp thư điện tử: doanhnghiep.hepza@tphcm.gov.vn;

+ HBA qua hộp thư điện tử: hiephoihba@gmail.com

- Thời gian: ý kiến góp ý gửi về trước ngày 08/03/2023

- Địa chỉ tải về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi):

+ Tải về trực tiếp từ website lấy ý kiến Nhân dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ: luatdatdai.monre.gov.vn

+ Tải về thông qua Cổng Thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố tại địa chỉ http://www.hepza.hochiminhcity.gov.vn (tải tài liệu file 1, file 2)

Ban Quản lý rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp. Thông tin liên hệ Phòng Quản lý Doanh nghiệp – Ban Quản lý, địa chỉ: số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1; số điện thoại: 028.38232576, Email: doanhnghiep.hepza@tphcm.gov.vn ./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46805492