Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Khảo sát tình hình đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất năm 2024 trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Ban Quản lý thực hiện khảo sát nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất dự kiến của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

 Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Quản lý) thực hiện khảo sát nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất dự kiến của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khi mở rộng lĩnh vực hoạt động và quy mô sản xuất một cách hiệu quả sau thời gian gián đoạn do đại dịch Covid-19.

 

Để có cơ sở tổng hợp, đề xuất những biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp trong giai đoạn sắp tới, Ban Quản lý đề nghị nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện khảo sát về nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất dự kiến (nếu có) của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong thời gian tới theo đường link sau: https://forms.gle/5JHe6rTbYqd9VgJn6.

 

Thời gian thực hiện trước ngày 15/5/2023.

 

Ban Quản lý rất mong nhận được sự hỗ trợ từ nhà đầu tư, doanh nghiệp điền Phiếu khảo sát theo đường dẫn trên.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46805515