Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông báo mời tham dự Chương trình Hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư năm 2022- Bình Thuận kết nối tiềm năng

Hội nghị Gặp gỡ các nhà đầu tư năm 2022 (viết tắt là Hội nghị) là hoạt động xúc tiến đầu tư được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992-2022)...

Hội nghị Gặp gỡ các nhà đầu tư năm 2022 (viết tắt là Hội nghị) là hoạt động xúc tiến đầu tư được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992-2022) để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bình Thuận, định hướng Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến năm 2050 tạo tiền đề cho việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào năm 2023 nhằm thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Hội nghị hướng đến mục tiêu là gặp gỡ các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, có uy tín và năng lực cao để mời gọi đầu tư vào các dự án trọng điểm, có giá trị tích cực lan tỏa cao trong tỉnh; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và góp phần thúc đẩy phát triển các khu vực đô thị trong tỉnh; Là diễn đàn gặp gỡ, trao đổi với các các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước; là cơ hội để tăng cường hoạt động đối ngoại, xúc tiến quảng bá các tiềm năng đầu tư tại tỉnh Bình Thuận; Tập trung giới thiệu cho nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực kinh tế mạnh, có khả năng đầu tư vào các dự án mang tính đột phá, có tác động tích cực đối với cuộc sống người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận.

1. Chủ đề Hội nghị: “Bình Thuận kết nối tiểm năng”

2. Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00, ngày 31/8/2022.

Mọi thông tin chi tiết về Hội nghị và đăng ký tham dự vui lòng liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

Số điện thoại: 0252.3821128

Email: skhdt@binhthuan.gov.vn

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46778939