Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Ban Quản lý đã ban hành văn bản số 1079/BQL-LĐ triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14 tháng 4 năm 2023 Ban Quản lý đã ban hành văn bản số 1079/BQL-LĐ triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kế hoạch số 1040/KH-BQL ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2023 trên địa bàn các khu chế xuất - khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2023, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ - THỜI GIAN TỔ CHỨC:

1. Chủ đề “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2023:

“Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

2. Thời gian tổ chức Tháng hành động:

Từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Tuyên truyền, phát động người lao động tham gia hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023:

- Tuyên truyền, hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2023 của Thành phố với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”:

+ Treo băng rôn tuyên truyền Tháng hành động năm 2023 trong khu vực doanh nghiệp.

+ Phát thanh tuyên truyền, dán bản tin các bài viết, thông tin các nội dung về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

- Căn cứ vào điều kiện thực tế tại doanh nghiệp tổ chức các hoạt động mít tinh, diễn tập phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp tại các nơi có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

- Phát động phong trào thi đua xây dựng các mô hình, sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, nâng cao nhận thức của người lao động về công tác an toàn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2. Thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động:

- Thực hiện đúng các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

- Nâng cao chất lượng các hoạt động tập huấn, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động gắn với đặc điểm, đặc thù sản xuất của doanh nghiệp đặc biệt là trong các công việc có nguy cơ rủi ro cao như làm việc trên cao, hàn, cắt, trong không gian hạn chế, hóa chất, điện…; chú trọng huấn luyện thực hành, kỹ năng đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.

- Tăng cường các hoạt động rà soát, xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp an toàn tại các phân xưởng, nhà máy, các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; thúc đẩy triển khai các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, giảm căng thẳng, mệt mỏi tại nơi làm việc, triển khai các chế độ phúc lợi cho người lao động.

3. Các hoạt động khác:

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tặng quà người lao động và gia đình người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm kịp thời chia sẻ những mất mát và động viên các gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, công việc.

- Thực hiện báo cáo hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

III. CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG.

1. Khẩu hiệu chính của Tháng hành động:

“Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

2. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2023.

3. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

4. Cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

5. Thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình, giải pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

6. Tuân thủ nghiêm việc trang cấp, sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động, sản xuất để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

7. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

8. Doanh nghiệp và người lao động chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động.

9. Chủ động rà soát, đánh giá nguy cơ, rủi ro mất an toàn, vệ sinh lao động để phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

10. Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động.

11. Tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vì an toàn và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và người lao động.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất - Khu công nghiệp và các Doanh nghiệp triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023, báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động (theo mẫu báo cáo đính kèm) gửi về Ban Quản lý (thông qua Phòng Quản lý Lao động, email: laodong.hepza@tphcm.gov.vn), địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1 trước ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Ban Quản lý phối hợp với Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác an toàn vệ sinh lao động trong “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2023 theo kế hoạch của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý Lao động (ông Nguyễn Quốc Vinh, ĐTDĐ: 0906.000.069, điện thoại: 028.38.290.405 (nội bộ 35) – 028.38.232.575./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46805626