Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid 19 tại các doanh nghiệp sau Tết Nguyên Đán

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) kính chuyển đến các doanh nghiệp công văn số 463/TTKSBT-BNN ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố về việc hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid 19 tại các doanh nghiệp sau Tết Nguyên Đán (công văn đính kèm).

Để công tác phòng chống dịch Covid 19 đạt kết quả tốt, nhằm giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động, Ban Quản lý đề nghị doanh nghiệp thực hiện các việc sau:

  1. Triển khai nội dung công văn 463/TTKSBT-BNN đến từng người lao động. Yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố.

  2. Đảm bảo 100% người lao động thực hiện khai báo y tế trước khi vào doanh nghiệp trong ngày trở lại làm việc đầu tiên. Đối với trường hợp khai báo y tế bằng tờ khai y tế, doanh nghiệp lưu lại để phục vụ công tác phòng chống dịch khi có yêu cầu từ cơ quan y tế./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45356781