Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Thông tin việc Cập nhật căn cước công dân gắn chip của người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 Hiện nay, đang có thông tin: “Trước 31/3/2023 các doanh nghiệp phải cập nhật căn cước công dân gắn chip của người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu không muốn bị phạt”.

Về việc này, ngày 21/03/2023 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 43/ĐKKD-GS gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo nội dung sau: “ Các doanh nghiệp không bắt buộc phải cập nhật thông tin căn cước công dân (viết tắt: CCCD) gắn chip của người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước 31/3/2023, mà chỉ phải thực hiện khi có thay đổi thông tin này (trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có thay đổi)”.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thông tin để các doanh nghiệp trong khu chế xuất và khu công nghiệp biết.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46805605