Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin Covid-19 Thông tin Covid-19
Về việc lập kế hoạch tự tổ chức xét nghiệm định kỳ cho người lao động tại doanh nghiệp

Thực hiện công văn số 8818/SYT-NVY ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Sở Y tế về việc tổ chức xét nghiệm trong cơ sở lao động, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đã ban hành công văn số 3817/BQL-KHTH ngày 26/11/2021 về việc hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm cho người lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, theo đó Ban Quản lý đề nghị doanh nghiệp chủ động lập kế hoạch tự tổ chức xét nghiệm cho người lao động tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị và tình hình người lao động.

Nhằm mục đích giám sát việc tổ chức xét nghiệm của Doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, xử lý các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp theo đúng Quy trình xử lý F0 của Sở Y tế ban hành, Ban Quản lý yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch xét nghiệm tại doanh nghiệp gửi về Trung tâm y tế Quận/Huyện và Thành phố Thủ Đức và Ban Quản lý thông qua Tổ phản ứng nhanh để theo dõi quản lý (theo mẫu đính kèm).

Ban Quản lý và các cơ quan chức năng sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch của các doanh nghiệp và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp, người lao động không thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch.

Ban Quản lý yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện nội dung trên./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46805471