Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Thông tin về khơi thông nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân TP. Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đã có công văn số 690/HCM-TTr3 ngày 10/3/2023

       Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh về khơi thông nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đã có công văn số 690/HCM-TTr3 ngày 10/3/2023 thông tin như sau:

- Có 10 ngân hàng TMCP đặt trụ sở chính trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh tham gia cung cấp các chương trình tín dụng lãi suất ưu đãi với tổng hạn mức tín dụng 87.600 tỷ đồng và 100 triệu USD. Gói tín dụng ưu đãi này áp dụng cho các đối tượng khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp (chi tiết theo phụ lục đính kèm Công văn số 690/HCM-TTr3).

- Các NHTM nhà nước cũng đã dành một gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp xây dựng và người mua nhà với lãi suất cho vay thấp hơn từ 1,5% đến 2% lãi suất cho vay bình quân của các NH trên thị trường trong từng thời kỳ.

      Trong thời gian tới, NH Nhà nước chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi, thông tin về tình hình tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, kết quả triển khai thực hiện các gói tìn dụng ưu đãi lãi suất như nêu trên.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46805596