Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

KCN Bình Chiểu KCN Bình Chiểu

 

Vị trí: Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (cách trung tâm thành phố 15 km)
Tổng diện tích: 27,34 ha
Tỷ lệ đất đã cho thuê: 100%

Cơ sở hạ tầng:
o Giao thông: Đường giao thông nội bộ hoàn chỉnh
o Cấp điện: Mạng điện chung của Tp. Hồ Chí Minh từ trạm 110/15KV Thủ Đức Bắc
o Cấp nước: Nguồn nước Ф350
o Thông tin liên lạc: Trong nước và quốc tế
o Xử lý nước thải: Nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 1.500 m3/ngày đêm
o Giá thuê đất: 100% đã sử dụng
o Giá điện: 0,08 USD/KWh
o Giá nước: 0,38 USD/m3

Công ty đầu tư hạ tầng:
Tổng Công ty Bến Thành -  KCN Bình Chiểu
o Địa chỉ: Liên tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
o Điện thoại: (84.28) 7294060
o Fax: (84.28) 7293359
o Email:
kcnbinhchieu27@yahoo.com.vn 

Danh sách các doanh nghiệp trong khu

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46778914