Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 về ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (30/5/2016)

Ngày 13/5/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND...Quyết định số 996/QĐ-BTC về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp (30/5/2016)

Ngày 10/5/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 996/QĐ-BTC về Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp...Một số quy định liên quan đến việc mua bán, trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp nội địa với Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất (26/5/2016)

Ngày 17/05/2016, Bộ Công thương đã có Văn bản số 4200/BCT-CNNg có ý kiến liên quan đến doanh nghiệp mua bán, trao đổi hàng hóa...Biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội (26/5/2016)

Ngày 17/05/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT về quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. (20/5/2016)
  Thông tin về tham dự Hội thảo về tự chứng nhận xuất xứ. (17/5/2016)
  Chính phủ ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (17/5/2016)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
26467604