Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. (20/7/2016)

Ngày 29/6/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 99/2016/TT-BTC...Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (20/7/2016)

Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn...Khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng (20/7/2016)

Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao độngTổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động - bộ phận y tế tại doanh nghiệp (20/7/2016)

Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  An toàn, vệ sinh lao động đối với lao động là người cao tuổi (20/7/2016)
  Lễ động thổ nhà máy phân bón NPK tại Khu công nghiệp Hiệp Phước (20/7/2016)
  Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc năm 2016 (19/7/2016)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
27705512