Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Thông tin Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2016 về thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN (19/10/2016)

Ngày 03/10/2016, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BCT...Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định Danh mục 34 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội (10/10/2016)

Ngày 15/05/2016 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BYT...Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (6/10/2016)

Ngày 28/9/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 35/2016/TT-BYT...Khóa đào tạo về gạch không nung tại Thành phố Hồ Chí Minh của Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” (5/10/2016)

Nhằm cung cấp kiến thức về phát triển sản xuất và sử dụng gạch không nung (GKN), cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức và kinh nghiệm về lập dự án đầu tư sản xuất GKN...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Các quy định về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (5/10/2016)
  Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2016 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (4/10/2016)
  Triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT (4/10/2016)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
28666139