Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ)

__________

1.      Phát thanh, truyền hình.

2.      Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hoá.

3.      Khai thác, chế biến khoáng sản.

4.      Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và internet.

5.      Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.

6.      Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.

7.      Vận tải hàng hoá và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thuỷ nội địa.

8.      Đánh bắt hải sản.

9.      Sản xuất thuốc lá.

10.  Kinh doanh bất động sản.

11.  Đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.

12.  Giáo dục, đào tạo.

13.  Bệnh viện, phòng khám.

14.  Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài.

Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực đầu tư quy định tại Phụ lục này phải phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN 

1.      Lĩnh vực đầu tư có điều kiện bao gồm:

a.       Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;

b.      Lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

c.       Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng;

d.      Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản;

e.       Dịch vụ giải trí;

f.        Kinh doanh bất động sản;

g.       Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái;

h.       Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo;

i.         Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

2.      Đối với nhà đầu tư nước ngoài, ngoài các lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này, các lĩnh vực đầu tư có điều kiện còn bao gồm các lĩnh vực đầu tư theo lộ trình thực hiện cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3.      Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư trong các lĩnh vực không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhưng trong quá trình hoạt động, lĩnh vực đã đầu tư được bổ sung vào Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư vẫn được tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực đó.

4.      Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước trong trường hợp các nhà đầu tư Việt Nam sở hữu từ 51% vốn Điều lệ của doanh nghiệp trở lên.

5.      Căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và phù hợp với các cam kết trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, các điều kiện liên quan đến việc thành lập tổ chức kinh tế, hình thức đầu tư, mở cửa thị trường trong một số lĩnh vực đối với đầu tư nước ngoài.

(Theo Điều 29 Luật đầu tư năm 2005)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
23521605