Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 41 - 60 trong 682 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 35
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
41 06/2021/TT-BTC 22/01/2021 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
42 108/2020/TT-BTC 21/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.
43 136/2020/NĐ-CP 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
44 09/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên
45 11/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
46 08/2020/TT-BLĐTBXH 15/10/2020 Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
47 1557/QĐ-TCT 02/10/2020 Về việc thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax
48 26/2020/TT-BCT 29/09/2020 Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020
49 114/NĐ-CP 25/09/2020 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
50 28/2020/QĐ-TTg 24/09/2020 Quy định về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
51 27/2020/QĐ-TTg 21/09/2020 Quy định về danh mục hàng hoá nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
52 102/2020/NĐ-CP 01/09/2020 Quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
53 98/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
54 06/2020/TT-BLĐTBXH 20/08/2020 Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
55 1266/QĐ-TTg 18/08/2020 Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
56 1266/QĐ-TTg 18/08/2020 Về phê duyệt chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
57 1258/QĐ-TTg 17/08/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
58 22/2020/QĐ-TTg 10/08/2020 Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ
59 3468/QĐ-BYT 07/08/2020 Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19.
60 1175/QĐ-TTg 04/08/2020 Về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
Hiển thị kết quả từ 41 - 60 trong 682 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 35