Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 682 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 35
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 2224/TCHQ-PC 13/05/2021 Về việc thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
22 20/CT-TTg 07/05/2021 Về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025
23 17/2021/QĐ-TTg 06/04/2021 Quy định mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp
24 49/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
25 47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
26 44/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch covid-19
27 17/2021/QĐ-TTg 31/03/2021 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
28 33/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
29 35/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
30 08/CT-TTg 26/03/2021 Về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng
31 29/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
32 21/2021/NĐ-CP 19/03/2021 Quy định thi hành Bộ Luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
33 10/2021/QĐ-TTg 16/03/2021 Quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
34 18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.
35 18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
36 17/2021/TT-BTC 26/02/2021 Bổ sung hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu
37 17/2021/TT-BTC 26/02/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
38 879/TCHQ-TXNK 23/02/2021 Về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (SXXK) đưa đi thuê gia công
39 09/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý vật liệu xây dựng
40 10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 682 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 35