Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 682 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 35
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 số 67/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
2 QCVN/07/2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
3 996/QĐ-BTC 10/05/2016 Về Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp
4 988/QĐ-TCHQ 28/03/2014 Về việc ban hành quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
5 98/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
6 98/2014/NĐ-CP 24/10/2014 Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
7 97/2015/QH13 25/11/2015 Luật Phí và lệ phí 2015
8 97/2013/NĐ-CP 27/08/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
9 96/2019/NĐ-CP 19/12/2019 Quy định về khung giá đất đối với từng loại đất, theo từng vùng
10 96/2015/TT-BTC 22/06/2015 Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ
11 95/2019/NĐ-CP 16/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng
12 95/2018/TT-BTC 17/10/2018 Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
13 95/2016/TT-BTC 28/06/2016 Hướng dẫn về đăng ký thuế
14 94/2017/NĐ-CP 10/08/2017 Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
15 94/2014/TT-BTC 17/07/2014 Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng
16 93/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về quy định điều kiện sản xuất mỹ phẩm
17 93/2008/QĐ-UBND 26/12/2008 Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn tên địa bàn TPHCM
18 92/2019/NĐ-CP 20/11/2019 Về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2019-2020
19 92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
20 91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 682 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 35