Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 682 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 35
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 03/2016/TT-BYT 21/01/2016 Quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu
22 03/2018/TT-BGTVT 10/01/2018 Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP.
23 03/2018/TT-BNV 06/03/2018 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
24 03/2019/TT-NHNN 29/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
25 03/2022/TT-NHNN 20/05/2022 Hướng dẫn Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
26 03/VBHN-BKHCN 06/01/2015 Hợp nhất Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
27 04/2006/QĐ-UBND 17/01/2006 Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
28 04/2007/NĐ-CP 08/01/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
29 04/2008/TT-BTNMT 18/09/2008 Hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án BVMT và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án BVMT
30 04/2009/NĐ-CP 14/01/2009 Về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường
31 04/2012/TT-BTNMT 08/05/2012 Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
32 04/2014/TT-BCT 27/01/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
33 04/2014/TT-BLĐTBXH 12/02/2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
34 04/2015/TT-BLĐTBXH 02/02/2015 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
35 04/2016/TT-BKHĐT 17/05/2016 Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp
36 04/2017/QH14 04/07/2017 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
37 04/2018/TT-BCT 02/04/2018 Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước Asean
38 04/2018/TT-BNV 27/03/2018 Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
39 04/2019/TT-BTC 18/01/2019 Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
40 04/2019/TT-BXD 16/08/2019 Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 682 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 35